INFOKIOSK BABIOGÓRSKI
POLSKI
SLOVENSKY
ENGLISH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu Państwa
w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy